Ebax

Tuotteet

Ebax Oy on tuottanut useita verkkopalveluita ja innovatiiviset Ebax palvelut kehittyvät jatkuvasti. Hyödynnämme tuotekehityksessä alan parhaita palveluita ja -tekniikoita.

Meidät tunnetaan korkeatasoisesta ja laaja-alaisesta osaamisesta sekä hyvästä laadusta sekä kustannustehokkaista ratkaisuista.

Ebax Keycode

Mobiilikoodien hallintaratkaisu

Mobiilikäyttäjille suunnatut palvelut yleistyvät nopeasti. QR ja NFC koodit yleistyvät nopeasti ja niitä hyödynnetään lähes kaikilla elämänalueilla. Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita mobiilikoodipalveluita teknisestä alustaratkaisusta aina sovellusaluekohtaisiin kokonaisratkaisuihin.

Ebax Keycode mobiilikoodipalvelun avulla laajamittainen ja korkeatasoinen mobiilikoodien tuottaminen ja hallinnointi on helppoa ja vaivatonta. Mobiilikoodien avulla käytännössä mikä tahansa fyysinen kohde voidaan liittää digitaaliseen informaatioon.

Tavoitteenamme on ollut rakentaa mobiilikoodeihin perustuvia laaja-alaisia ja systemaattisia kokonaisratkaisuja asiakkaillemme. QR koodit ovat lähtökohta ja perusta mutta eivät sellaisenaan useinkaan riitä tarjoamaan laadukasta palvelukokonaisuutta tyypillisissä asiakasratkaisuissa.

Tuomo Paakkanen, Toimitusjohtaja, Ebax Oy

Ebax Keycode sovellusalueita

Mobiilikoodeja voidaan hyödyntää monenlaisissa palveluissa kuten markkinoinnissa ja myynninedistämisessä, tuotetiedotuksessa, huolto- ja ylläpitotoiminnoissa ja palautteiden keräämisessä. Ne soveltuvat niin kaupalliseen käyttöön kuten teollisuuteen alkutuotannosta pitkälle jalostettuihin ratkaisuihin.

 

Ebax Keycode

Ebax Keycode

 

 

Keycode

Ebax Edujee

Koulutus-, osaamisenhallinta- ja innovointiympäristö

Ebax Edujee on monikäyttöinen verkkopalvelu digitaalisten sisältöjen, käyttäjien ja palveluiden hallintaan. Edujee ratkaisut soveltuvat liiketoiminnan tukemiseen, projekteihin ja erilaisille verkostoille.

Palvelun avulla voidaan tuottaa monenlaisia oppimisen-, koulutuksen- ja osaamisenhallinnan ratkaisuja eri sovellusalueille. Palvelu sisältää teknisen alustaratkaisun lisäksi toiminta- ja organisointimallit sekä laaja-alaiset tukipalvelut teknisestä tuesta koulutukseen ja ylläpitoon.

 

Ebax Edujee